CIZ  (Centrum Indicatiestelling Zorg)

CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Dit is een organisatie die onderzoekt of u in aanmerking komt voor een indicatie voor langdurige zorg.

Een indicatie kan nodig zijn wanneer u niet meer thuis kunt wonen en opgenomen moet worden in een verpleeghuis. Of als u naar een verzorgingshuis gaat of gehandicaptenzorg krijgt.

Wat is een indicatie?

U kunt dit zien als een soort ‘zakje met geld’ die u moet besteden aan zorg. Als u van het CIZ dit geld krijgt toegewezen, gaat u, zo nodig, met het zorgkantoor in overleg om te bepalen hoe u dit geld wilt gaan gebruiken;

 • Voor opname in een verpleeghuis?
 • Voor volledige zorg thuis?
 • Dagbesteding, thuiszorg en opname indien nodig?

Wanneer aanvragen?

Een indicatie kunt u aanvragen als u 24 uur per dag (intensieve) zorg nodig heeft of veel ongeplande zorgmomenten heeft die door de thuiszorg niet op te vangen zijn. U kunt een indicatie ook aanvragen wanneer u permanente toezicht nodig heeft, wat thuis niet haalbaar is.

Wie vraagt het aan?

U zelf, familie of andere mensen kunnen de aanvraag doen. Als u zelf niet in staat bent de aanvraag te doen, dan kan dit bijvoorbeeld door uw familie gedaan worden. U moet dan een machtigingsformulier ondertekenen, zodat u toestemming geeft dat anderen voor u de aanvraag doen. Dit formulier moet dan bij de aanvraag worden toegevoegd.

Hoe aan te vragen?

Een aanvraag bij het CIZ kunt u zelf doen;

 • Digitaal via: ciz.nl
 • Ga naar het kopje ‘aanvraag doen’.
 • Kies; ‘ik ben een cliënt’.
 • Kies; ‘ga direct naar alle aanvraagformulieren’.
 • Kies voor ‘direct online aanvragen’ of het formulier downloaden en printen.
 • Vul het geprinte formulier volledig in en onderteken het.
 • Vraag bij de huisartsenpraktijk uw medische gegevens op en stuur deze mee.
 • Het postadres vindt u op het aanvraagformulier.
 • De aanvraag per post versturen.

Na de aanvraag

 • Als het CIZ uw aanvraag in goede orde heeft ontvangen, kan zij vragen om meer gegevens om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw situatie. Het kan ook zijn dat ze de huisartsenpraktijk bellen voor meer informatie.
 • Vervolgens zal er een huisbezoek plaatsvinden om de aanvraag te bespreken. Als alles duidelijk is, zal de CIZ-medewerker zeer spoedig laten weten of u recht heeft op een indicatie.

Hoelang duurt de aanvraag?

Hoelang het duurt voordat de aanvraag in behandeling is genomen en er een besluit wordt genomen, hangt af van de drukte bij het CIZ. De aanvraagt duurt meestal een aantal weken.

Contactgegevens CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg;

 • Telefoonnummer; 088 – 789 10 00
 • Faxnummer; 088 – 789 10 11
 • E-mailadres; info@ciz.nl
 • Openingstijden; maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Mocht het blijken dat u er niet uitkomt, mag u altijd contact opnemen met de huisartsenpraktijk. Wij kunnen u begeleiden met het doen van een aanvraag.

Bron: dit artikel komt van Fonkelzorg – CIZ.