Hoge bloeddruk

Bloeddruk is de druk in uw bloedvaten. Deze is te hoog wanneer uw bloeddruk boven de 140/90 mmHg is. Een hoge bloeddruk vergroot het risico op schade aan uw vaten, organen en hart, zoals een hartinfarct of een beroerte.

In Nederland leven circa 670.000 mensen met een hart- en/of vaatziekte en 3 miljoen mensen worden behandeld met medicijnen tegen een hoge bloeddruk. Deze ziektes worden onder andere veroorzaakt door onze leefstijl al dan niet in combinatie met erfelijke aanleg. Een verhoogde bloeddruk speelt hierbij een zeer belangrijke rol.

Symptomen / klachten hoge bloeddruk

Van een hoge bloeddruk merkt u meestal niets, daarom is het goed dat u regelmatig uw bloeddruk laat controleren of dit zelf meet. Vanaf uw 40e loopt u een hoger risico op het krijgen van een hoge bloeddruk.

Heeft u een hoge bloeddruk of komen onderstaande symptomen u bekend voor en wilt u weten of u een hoge bloeddruk heeft? Maak bij onze praktijk vrijblijvend een afspraak om uw bloeddruk te meten en risicofactoren te laten controleren. Bij een hoge bloeddruk spelen namelijk meerdere factoren een rol. Tijdens deze afspraak stellen we ook een risicoprofiel op.

Bij ernstig of langdurig verhoogde bloeddruk kunnen de volgende klachten optreden:

 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Misselijkheid en braken
 • Kortademigheid
 • Rusteloosheid
 • Wazig zien

Leefstijl verbeteren

Om de kans op een hoge bloeddruk te verkleinen of de klachten te verminderen, kunt u uw leefstijl aanpassen. Door uw leefstijl te verbeteren is het ook mogelijk om eventuele medicatie voor een hoge bloeddruk te verminderen of zelfs te voorkomen in de toekomst. Medicijnen om de bloeddruk te verlagen zijn niet altijd nodig. Door uw leefstijl te verbeteren loopt u ook minder risico om in de toekomst hart- en vaatziekten te krijgen.

De volgende verbeteringen hebben een gunstig effect op het risico van een hoge bloeddruk:

 • Stoppen met roken
 • Meer bewegen
 • Gezonder eten
 • Zorgen voor minder stress
 • Beperkt alcoholgebruik

Oorzaak hoge bloeddruk

Bij 90% van de mensen met een hoge bloeddruk is de oorzaak onbekend. De kans op hoge bloeddruk neemt toe als u ouder wordt. Dit komt onder andere doordat de bloedvaten stugger en minder elastisch worden. Is uw bloeddruk op jongere leeftijd al wat hoger? Let dan extra op. De kans op het ontwikkelen van een hoge bloeddruk op latere leeftijd is dan groter.

Totaalaanbod Bloeddruk en Leefstijl

Vanuit Huisartsen Uden willen wij u de kans geven om zélf de regie over uw gezondheid te nemen. Daarnaast benadrukt deze tijd van Corona dat het fijn is om zorg-op-afstand te kunnen krijgen als dat mogelijk is.

Huisartsen Uden stelt u in staat om zelf méér regie te nemen over uw gezondheid, leefstijl en bloeddruk en zorg-op-afstand te krijgen van uw huisarts of praktijkondersteuner.

Doelgroep

Het Totaal Aanbod Bloeddruk en Leefstijl project is voor alle patiënten in de huisartsen Uden die behandeld worden of behandelt gaan worden voor hun te hoge bloeddruk. Deze patiënten hebben geen hart en vaatziekten, Diabetes Mellitus of COPD.

Wat moet u hiervoor doen?

Op de website Huisartsenpraktijk.nl vindt u alle informatie over het project ‘totaalaanbod bloeddruk en leefstijl‘ en u kunt zich op deze website inschrijven. De praktijk ondersteuner krijgt automatisch een signaal als u zich heeft ingeschreven. Wij vragen u na het inschrijven contact met de POHS (Praktijkondersteuners Huisartsen) of CVRM DA (Cardiovasculair Risico Management: het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten) op te nemen. Voor het eerste gesprek maken we graag een afspraak om het project zo helder mogelijk te starten.

Bloeddruk meten en bloed prikken

Vaak kwam u 1 of 2 keer per jaar bij de POHS om uw bloeddruk te meten. Dit hoeft nu niet meer. U voert de bloeddrukmetingen in en de POHS of de CVRM DA beoordeelt uw thuismetingen. U krijgt via het digitale systeem een reactie terug van de POHS of de CVRM DA.

Voorheen was u ook gewend om 1 keer per jaar bloed te prikken en urine in te leveren. Dit willen we voortaan in uw geboortemaand doen. U kunt dit zelf aanvragen bij de doktersassistente.

Wat wordt er onderzocht met bloedprikken en urine?

Jaarlijks onderzoeken we uw bloed en urine als u een te hoge bloeddruk heeft en hiervoor medicatie gebruikt. We kijken tijdens dit onderzoek na of uw nieren goed werken, zowel in de urine als in het bloed. We kunnen ook zien of uw cholesterol en bloedsuiker goed is, daarom moet u ook altijd nuchter komen en in de ochtend urine meenemen.

Heeft u vragen over uw bloeddruk of over onze nieuwe werkwijze? Neem dan contact met ons op.

Bron: dit artikel komt van Fonkelzorg – hoge bloeddruk.